Wysyłka

Dostarczenie zamówionych Produktów:

  1. Zamówiony Towar dostarczany jest za pośrednictwem jednej z firm kurierskich: UPS, GLS, FEDEX  lub InPost.

  2. Zamówiony Towar zostanie dostarczony pod adres wskazany przez Klienta w terminie od 24 (słownie: dwadzieścia cztery) godzin do 3 (słownie: trzy) dni roboczych od daty potwierdzenia zamówienia, uiszczenia pełnej ceny (chyba że płatność następuje za pobraniem od przewoźnika lub gotówką w wyznaczonym punkcie odbioru) przez Klienta i przekazania zamówienia do realizacji.

  3. Warunkiem koniecznym w realizacji zamówienia jest podanie numeru telefonu lub/i adresu e-mail oraz adresu wysyłki, pod który mają zostać dostarczone produkty.

  4. Klienci posiadający skrzynkę e-mail będą informowani o statusie zamówienia pocztą elektroniczną.

  5. Odbiory osobiste odbywają się w stacjonarnych punktach handlowych Sprzedawcy. W przypadku przesyłek kurierskich, w chwili odbioru Kupujący zobowiązany jest sprawdzić Produkt i niezwłocznie zgłosić wszelkie uszkodzenia lub braki kurierowi oraz zobowiązany jest do sporządzenia protokołu uszkodzenia paczki.

  6. Z chwilą odbioru Produktu przez Konsumenta przechodzi na niego wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem Towaru, a w szczególności ryzyko jego utraty lub uszkodzenia. W przypadku Sprzedaży dokonywanej z Przedsiębiorcą, wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem Towaru, a w szczególności ryzyko jego utraty lub uszkodzenia przechodzi na Przedsiębiorcę z chwilą wydania Towaru przewoźnikowi do dostarczenia.